Wednesday, September 3, 2008

Untuk sahabat


Salam....

Do'a malaikat Jibril menjelang Ramadhan :-

Ya Allah tolongabaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan diatidak melakukan hal-hal yang berikut:

* Tidak memohon maaf terlebih dahulukepada kedua orang tuanya (jika masih ada);
* Tidak berma'afan terlebihdahulu antara suami isteri;
* Tidak bermaafan terlebih dahulu denganorang-orang sekitarnya.

Maka Rasulullah pun mengatakan Amiin sebanyak 3kali.Dapatkah kita bayangkan, yang berdo'a adalah Malaikat dan yangmeng-amiinkan adalah Rasullullah dan para sahabat , dan dilakukan padahari Jumaat.Oleh itu SAYA TERLEBIH DAHULU MEMOHON MAAF jika saya ada berbuatkesalahan, baik yang tidak di sengaja maupun yang di sengaja , semoga kitadapat menjalani ibadah puasa.
Post a Comment